Pot treh znamenitih ponkovških mož

WP GPX Maps Error: GPX file not found! /home/etrasi79/potke.si/wp-content/uploads/gpx/TP_PotTrehZnamenitihPonkovskihMoz_pot.gpx

Zgodovinsko geografska učna pot je poimenovana po treh znamenitih možeh, pomembnih Slovencih – Antonu Martinu Slomšku, Blažu Kocenu in Mihaelu Zagajšku.

Download file: TP_PotTrehZnamenitihPonkovskihMoz_pot.gpx

Pot vas vodi mimo rojstne hiše lavantinskega škofa, pesnika in pisatelja Antona Martina Slomška, ter mimo nekdanje rojstne hiše geografa in kartografa Blaža Kocena. Na poti si lahko ogledate tudi obnovljeno posestvo leksikografa in slovničarja Mihaela Zagajška (1739 – 1827), ki je pod psevdonimom Jurij Zelenko izdal prvo nemško – slovensko slovnico s slovenskim razpravljalnim jezikom. Poleg znamenite zgodovine nas spremlja ohranjena narava, tako si lahko na poti ogledate Kostanjev drevored, Šamčev peskokop, ki nam razkrije geološko preteklost kraja, ter Mastenove ribnike.

Kml datoteka

TP_PotTrehZnamenitihPonkovskihMoz_pot