Resevna – Boč

Prečenje vzhodnega dela Celjske kotline in potem po razvodnici med Savo in Dravo proti Boču.