Prečenje Grušc

Prečenje grebena Grušc, ki je razvodnica med Savo in Dravo – čudoviti razgledi na celjsko kotlino.